Project: Aanpassing toegangs- en vluchtroute

Tijdens een renovatieproject is ons gevraagd de toegangs- en vluchtroute te voorzien van een nieuwe kooiladder.

Oude situatie

In de oude situatie was er geen veilige manier om de kooiladder te betreden.
Tevens bestond er gevaar dat men naast de kooiladder in de sparing zou kunnen vallen.

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie is een hekwerk geplaatst met een zelfsluitende deur, waarbij voldoende houvast is tijdens het betreden van de kooiladder.
Bij het bordes is tevens leuningwerk geplaatst om hier een veilige rustplaatst te maken.