Privacy verklaring

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te weten komen als u gebruikmaakt van onze dienstverlening op www.lado.nl. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Datum laatste aanpassing: 23 mei 2018

Bestellingen en informatie aanvragen
In ons bestel/aanvraagproces wordt gevraagd naar verschillende klant-/persoonsgegevens.
Deze worden gebruikt voor het leveren van onze diensten en om uw vragen te beantwoorden op het door u opgegeven e-mailadres.
Wij gebruiken uw klant-/persoonsgegevens tevens om een factuur op te kunnen maken.
Hierbij gaat het om de volgende gegevens: uw e-mailadres, NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres en betalingsgegevens.
Een deel van deze gegevens bewaren wij vanwege de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Contact opnemen
Indien u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, dan verwerken wij de door u verstrekte gegevens uitsluitend met het doel om uw vraag of verzoek af te handelen.

Cookies
Op onze website gebruiken wij cookies. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze cookieverklaring.

Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instanties als dat nodig is voor onze dienst of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. De partijen die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst zijn:

  • Onze ICT- en betaaldienstverleners.
  • Administratieve dienstverleners.
  • E-mailplatforms.

Persoonsgegevens kunnen door ons ook aan bevoegde instanties worden verstrekt, als de wet zegt dat dit moet. Een voorbeeld is dat bij een vermoeden van fraude aangifte bij de politie kan worden gedaan.

Het advertentieplatform gebruikt de gegevens puur en alleen om advertenties te kunnen richten aan een vergelijkbare doelgroep. Direct na het ‘matchen’ van deze doelgroep, worden de gegevens door het platform verwijderd. Het advertentieplatform mag de gegevens uitsluitend ten behoeve van ons en onze advertentiecampagne gebruiken en dus niet voor eigen doeleinden inzetten.
Het gebruik van uw gegevens voor dit doel is gegrond op het gerechtvaardigde belang dat wij hebben bij het inzetten van dit soort marketinginstrumenten. Indien u bezwaar heeft tegen dit gebruik, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. In nauwe samenwerking met de beheerder van onze systemen passen wij de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft het recht om:

  • uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
  • inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
  • het laten corrigeren van fouten.
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
  • toestemming die je het gegeven in te trekken.
  • bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Opmerkingen of klachten?
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar u gevestigd bent. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lado Klimmaterialen B.V.

Chris Lebeauhof 10
3059 LN  ROTTERDAM
T: 010-2849060
E: info@lado.nl